Je saldo opwaarderen


  • Wanneer is het aangevraagde budget zichtbaar in het account?

    We hanteren een verwerkingstijd van drie werkdagen. Vraag je budget dus tijdig aan.

  • Wanneer en hoe moet ik betalen voor het aangevraagde budget?

    Lees het aparte artikel over Facturatie & Betalingen waar meer uitleg wordt gegeven over hoe het verdere facturatieproces verloopt.