Hoe werkt het factureren en opwaarderen?

Hoe werkt het met facturatie en opwaarderingen?

Belangrijk om te weten over de Sponsored Products facturatie:

 • De facturatie is altijd op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde klikkosten. Je zult je factuur dus altijd pas achteraf ontvangen, nadat de kosten zijn gemaakt.
 • Het bedrag dat wordt gefactureerd kan afwijken van het door ons opgewaardeerde bedrag.
 • Het opgewaardeerde bedrag is exclusief btw. Op de factuur wordt de btw alsnog verrekend.
 • Het is niet mogelijk om je Sponsored Products uitgaven te verrekenen met andere kosten bij bol.com.
   Waar staat de Account Balance/Saldo in het account voor?
   Rechts bovenin je account zie je de Account Balance/Saldo. Dit is het bedrag wat maximaal kan worden uitgegeven in het account. Het is een fictief bedrag, je wordt namelijk gefactureerd o.b.v. wat er daadwerkelijk is uitgegeven.

  Je budget aanvullen in je account:

 • Vul het opwaardeerformulier in.
 • Er is een verwerkingstijd van drie werkdagen, vraag je budget tijdig aan.
 • Wanneer het budget op je account wordt gezet, ontvang je een geautomatiseerde e-mail vanuit Hooklogic/Criteo.
 • Wanneer het budget wordt aangevuld, springen de campagnes die actief waren voor het budget op ging automatisch aan.
 • Lees meer tips over Budget & Pacing/Tempo hier.

Vanuit je account direct budget aanvragen:
Via het Sponsored Products account kun je ook direct naar het opwaardeerformulier gaan door op ‘Add Funds/Budget toevoegen’ onder Billing te klikken:

Vervolgens kun je in de melding die verschijnt doorklikken naar het formulier:


 • Hoe ontvang ik de factuur?

  Deze zal per e-mail worden toegestuurd.

 • Zijn de kosten inclusief of exclusief btw?

  Het bedrag dat is opgewaardeerd in het account is exclusief btw.

 • Waarom geldt er een minimaal bedrag bij het opwaarderen van het saldo?

  We hanteren dit minimale bedrag omdat we merkten dat we veel tijd kwijt waren om op hetzelfde account meerdere kleine bedragen te storten.

  Er verandert in principe niets voor jou als adverteerder, omdat de uiteindelijke facturatie achteraf zal plaatsvinden op basis van het daadwerkelijk, gespendeerde budget in je account.

 • Kan ik ook een overzicht zien in het Sponsored Products account?

  In je account kan je bij Billing/Facturering > Billing History/Factureringsgeschiedenis zien welke bedragen er zijn opgewaardeerd in het verleden. Je kunt niet zien welke bedragen er al zijn gefactureerd en ook niet wat wel/niet betaald is.