Beschermd tegen klikfraude

Wat is een verdachte klik?
We spreken van een verdachte klik als iemand met frauduleuze bedoelingen op een advertentie klikt met als doel de uitgaven van een adverteerder te verhogen.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik het slachtoffer ben geworden van klikfraude?
Als je ongebruikelijke of verdachte activiteiten op je account opmerkt, neem dan contact op met ons.

Wat gebeurt er als er een verdachte klik wordt gesignaleerd?
Wanneer een frauduleuze klik gesignaleerd is, krijg je het geld voor de ongeldige klikken teruggestort op je account. Bovendien traceren wij de bron van de ongeldige klikken en nemen we maatregelen om te waarborgen dat de fraude wordt beëindigd. Let op: adverteerders die klikfraude plegen, mogen niet deelnemen aan het programma en er zullen aanvullende sancties tegen hen worden getroffen.

Hoe word ik beschermd tegen klikfraude?
Aan de hand van ‘best practices’ die de standaard vormen in de branche onderzoeken wij frauduleuze patronen en gedragingen bij klikken. Het betaalde bedrag voor vermoedelijke frauduleuze klikken wordt teruggestort op je account. Deze stortingen krijgen in je account de omschrijving ‘Invalid Clicks Refund’ (Terugbetaling ongeldige klik). We verwijderen tevens klikken van onze werknemers en bots/spiders.