Aanpassing van de definitie van een impressie

Per 24-09-2020 hanteert Sponsored products een gewijzigde, maar meer eenduidige definitie van een impressie. Zo wordt een vertoning van een Sponsored Product pas verantwoord als een impressie als deze ook daadwerkelijke ‘viewable’ is geweest, oftewel dat deze in beeld is geweest en voor langere tijd.

Oude definitie
Impressie = weergave van een Sponsored Product (met een max van 1 keer per pagina)​

Nieuwe definitie
Impressie = weergave van een Sponsored Product die langer dan 1 seconde in beeld is geweest wanneer het beeld stilstaat (dit kan meerdere keren per pagina)

De consequentie van deze definitiewijziging is dat gemiddeld minder impressies verantwoord worden in het dashboard en in de rapportages vanaf 24-09-2020. Het gevolg is dus ook dat de gemiddelde Click Through Rate (CTR) hoger zal zijn, want CTR = aantal clicks / aantal impressies.

Let op: de kosten die gemaakt worden voor Sponsored Products zijn gebaseerd op Costs-Per-Clicks (CPC). De wijziging van deze definitie van een impressie heeft dus geen impact op kosten die in rekening worden gebracht.